Bumrungrad Hospital

Bangkok,Thailand

About

"งานติดตั้งม่านม้วนด้วยระบบมือดึงและมู่ลี่ไม้ ของห้องพักผู้ป่วย ตึก BI TOWER ส่วน RENOVATION ชั้น 9th & 16th

Product

  • มู่ลี่ไม้ (Wooden Blind)
  • ม่านม้วนระบบมือดึง (Roller Blind)

Photo

Project Related

Jasper Sun Protection บริการและติดตั้งด้านอุปกรณ์บังแสงครบวงจร ผ้าม่านต่างๆ ม่านม้วน มู่ลี่ ม่านปรับแสง ในประเทศไทยและต่างประเทศมากว่า 10 ปี คุณภาพครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ

CONTACT INFO

Business Hours 8:00 AM – 5:00 PM

seangpol@jaspersun.co.th

02-718-3600

jasper sun protection

Add LINE Friends via QR Code